360°

Art Debate

scurtă

prezentare

360°- Art Debate are drept scop promovarea unei culturi a dezbaterii și a dialogului în educație și în societate, prin îmbinarea, în premieră, a tehnicilor din metoda dezbaterii cu mijloace specific teatrale. Se urmărește popularizarea și implementarea dezbaterii academice (debate) și a dialogului în instruirea elevilor de liceu din Cluj-Napoca, pentru dezvoltarea discernământului și abilităților acestora de înțelegere, argumentare, gândire critică și exprimare coerentă în public, dar și familiarizarea tinerilor cu domeniul artelor plastice contemporane și formarea gustului personal în această zonă culturală.

Acest proiect cultural este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Shopping Basket